พบ: 11  ชื่อเรื่อง


image
ชื่อผู้แต่ง
Drucker, Peter F.
สำนักพิมพ์
NewYork : Harper&Row, 1993
เลขเรียก
HD2346 .U5D78 1993,BA00235
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Drucker, Peter F.
สำนักพิมพ์
[S.l.] : HarperBusiness, 1994
เลขเรียก
HC59.15 .D78 1993,EC00007
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Drucker, Peter F.
สำนักพิมพ์
NewYork, : Harper&Row, [1967]
เลขเรียก
HD38 .D68 2006,BA00080
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Drucker, Peter F.
สำนักพิมพ์
NewYork : Harper&Row, c2010
เลขเรียก
HD31 .D775 2010,EC00178
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Drucker, Peter F.
สำนักพิมพ์
SanFrancisco : Jossey-Bass;, 2008
เลขเรียก
HD62.6 .D777 2008,BA00117
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Sathe, Vijay.
สำนักพิมพ์
Cambridge University Press,
เลขเรียก
HB615 .S3117 2003,IE00072
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Wartzman, Rick.
สำนักพิมพ์
NewYork : McGraw-Hill, c2010
เลขเรียก
HD31 .D76718 2010,BA00115
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Drucker, Peter F. #31;
สำนักพิมพ์
NewYork : HarperBusiness, c2004
เลขเรียก
HD31 .D7754 2004,BA00046
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
ดรักเกอร์, ปีเตอร์ เอฟ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2556
เลขเรียก
HD30.3 .ด17ก 2556,BA00032
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
ดรักเกอร์, ปีเตอร์ เอฟ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2562.
เลขเรียก
HD31 .ด711 2562,BA00632
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
ดรักเกอร์, ปีเตอร์ เอฟ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โอเพ่น โซไซตี้, 2560.
เลขเรียก
HD28 .ป34ม 2560,SI00450
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ