พบ: 3  ชื่อเรื่อง


image
ชื่อผู้แต่ง
Kobliner, Beth.
สำนักพิมพ์
New York : Touchstone, 2017.
เลขเรียก
HG179 .K59 2017,PF00171
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Kobliner, Beth.
สำนักพิมพ์
New York : Simon & Schuster,2017.
เลขเรียก
FK00023
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Kobliner, Beth.
สำนักพิมพ์
NewYork : SIMON&SCHUSTER, c2009
เลขเรียก
HG179 .K59 2009,PF00113
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ