ชื่อเรื่อง Airbnb เปลี่ยนห้องว่างให้ทำเงิน / ปุญชรัสมิ์ เลิศวัฒนาสมบัติ (ปัวร์).
ผู้แต่ง ปุญชรัสมิ์ เลิศวัฒนาสมบัติ (ปัวร์)
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สต็อคทูมอร์โรว์, 2560
รูปเล่ม 256 หน้า : ภาพประกอบ ; 18ซม
หัวเรื่อง
 
 
MKRC Call No. BA00030
LC Call No. HD1382.5 .ป43อ 2560
ประเภทแหล่งที่มา Book
ทรัพยากรของฉัน
Item

 
รีวิวโดยบรรณารักษ์


    เปิดดูล่าสุด