เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00016167
หมายเลขทรัพยากรi00037371
บาร์โค้ด1040101177
เล่มVol.5 No.1 June 2017
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal
วันที่นำเข้า12 มิ.ย. 2560
จำนวนครั้งที่ยืม4