เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00016167
หมายเลขทรัพยากรi00037485
บาร์โค้ด1040101224
เล่มVol.5 No.2 July 2017
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal
วันที่นำเข้า3 ก.ค. 2560
จำนวนครั้งที่ยืม6