เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00016167
หมายเลขทรัพยากรi00043149
บาร์โค้ด1040103021
เล่มVol.8 No.2 July 2020
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal
วันที่นำเข้า7 ก.ค. 2563
จำนวนครั้งที่ยืม2