เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00016167
หมายเลขทรัพยากรi00043234
บาร์โค้ด1040103085
เล่มVol.8 No.1 June, 2020
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal
วันที่นำเข้า14 ก.ค. 2563
จำนวนครั้งที่ยืม1