พบ: 2  ชื่อเรื่อง


image
ชื่อผู้แต่ง
ดำรงชัย แท่นศรีเจริญ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2549
เลขเรียก
HG4638 .ด217 2548,IK00035
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
นุกูล สุขุประการ.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : ธิงค์บียอนด์บุ๊คส์, 2556
เลขเรียก
HG4637 .น54 2556,IK00038
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ