พบ: 14  ชื่อเรื่อง


image
ชื่อผู้แต่ง
จรินพร ตันติกิจศิริวงศ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บิสซี่เดย์, 2555
เลขเรียก
HG179 .จ235ช 2555,PF00147
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
อมิตา อริยอัชฌา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บลิสซิเนส, 2558
เลขเรียก
HG179 .อ298ค 2558,PF00186
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
ธนภัทร รุ่งธนาภิรมย์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : EarnConcept, 2555
เลขเรียก
PF00102,HG179 .ธ56ท 2555
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
แม่ขวัญข้าว.
สำนักพิมพ์
ธิงค์ กู๊ด,
เลขเรียก
FK00015
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
กวิสรา พรปวีณ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ณัฎฐ์ธนัน, 2559
เลขเรียก
HG179 .ก11พ 2559,PF00255
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
ธีระ ภู่ตระกูล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, [2550]
เลขเรียก
HG179 .ธ317ม 2550,PF00007
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
กัญญ์วรา เศรษฐากิจกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : Good choice publishing, 2554.
เลขเรียก
HG179 .ก66ส 2554,PF00121
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
กิติชัย เตชะงามเลิศ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อมรินทร์How-to, 2557
เลขเรียก
HG179 .ก18จ 2557,PF00038
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Blueberry Barny.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2558
เลขเรียก
HG7920 .บ41อ 2558,PF00253
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
กาญจนา หงษ์ทอง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2559
เลขเรียก
HG179 .ก23ง 2559,PF00062
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
สกุล บุณยทัต #31;
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2554
เลขเรียก
HG179 .ต172ร 2554,SP00004
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
เดวิด บาค.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2559
เลขเรียก
HG179 .ด57ร 2559,PF00256
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
โยโกยามา, มิทซูอากิ.
สำนักพิมพ์
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น),
เลขเรียก
HG179 .ย51 2557,PF00192
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ปราชญ์, 2558
เลขเรียก
HG179 .ป53ว 2558,PF00234
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ