พบ: 3  ชื่อเรื่อง


image
ชื่อผู้แต่ง
ดำรงชัย แท่นศรีเจริญ.
สำนักพิมพ์
พี.เค.พริ้นติ้ง,
เลขเรียก
HG4529 .ด217 2546,FA00139
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
ดำรงชัย แท่นศรีเจริญ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2549
เลขเรียก
HG4521 .ด217 2549,IK00043
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
ดำรงชัย แท่นศรีเจริญ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ธนเชษฐ์, 2549
เลขเรียก
HG4661 .ด493อ 2549,IK00002
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ