พบ: 63  ชื่อเรื่อง


image
ชื่อผู้แต่ง
Hewings,Martin.
สำนักพิมพ์
Cambridge University Press,
เลขเรียก
PE1477 .H48 2013
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Lougheed , Lin.
สำนักพิมพ์
NewYork : Barron''s, 2015
เลขเรียก
PE1128 L25 2015,LA00238
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Lougheed, Lin.
เลขเรียก
PE1128 .L657 2014,LA00227
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Lougheed, Lin,#31;
สำนักพิมพ์
|aHauppauge,NewYork : Barron'sEducationalSeriesInc., [2014]
เลขเรียก
PE1128,CD 125
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Lougheed, Lin.
สำนักพิมพ์
|aHauppauge,NewYork : Barron'sEducationalSeriesInc., [2014]
เลขเรียก
PE1128 .L643 2014,LA00228
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Lougheed, Lin.
สำนักพิมพ์
Hauppauge,NewYork : Barron's, [2013]
เลขเรียก
PE1128 .L35 2013,LA00242
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Lougheed, Lin.
สำนักพิมพ์
Hauppauge,NewYork : Barron's, [2013]
เลขเรียก
CD 156
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Lougheed, Lin.
สำนักพิมพ์
Hauppauge,N.Y. : Barron’sEducationalSeries, c2010
เลขเรียก
CD 099
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Lougheed, Lin.
สำนักพิมพ์
Hauppauge,N.Y. : Barron’sEducationalSeries, c2010
เลขเรียก
PE1128 .L644 2010,LA00089
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Lougheed, Lin.
เลขเรียก
CD 154
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Lougheed, Lin.
สำนักพิมพ์
Hauppauge,N.Y. : Barron’s, c2010
เลขเรียก
PE1128 .L657 2010,LA00205
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Lougheed, Lin.
สำนักพิมพ์
Bangkok : MIS, 2010
เลขเรียก
CD EFY 6166
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Collins.
สำนักพิมพ์
China : HarperCollins, 2010
เลขเรียก
CD 153
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Collins.
สำนักพิมพ์
HarperCollins,
เลขเรียก
PE1128 .C21 2010,LA00235
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Sayamol Panseeta.
สำนักพิมพ์
NonthaburiInteract,, 2016
เลขเรียก
PE1128 .P51 2016,LA00241
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ