พบ: 2  ชื่อเรื่อง


image
ชื่อผู้แต่ง
Gorman, Wayne.
สำนักพิมพ์
Hoboken,NewJersey : JohnWiley&SonsInc., c2013
เลขเรียก
HG6041 .G593 2013,IK00238
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Greenblatt, Jeff.
สำนักพิมพ์
Hoboken,NewJersey : JohnWiley&SonsInc., [2013]
เลขเรียก
HG4529 .G74 2013,IK00200
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ