พบ: 3  ชื่อเรื่อง


image
ชื่อผู้แต่ง
Frost, A. J. (Alfred John).
สำนักพิมพ์
Gainesville, GA : Elliott Wave International/New Classic Library, 2017.
เลขเรียก
HG6041 .F83 2005,IK00264
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Gorman, Wayne.
สำนักพิมพ์
Hoboken,NewJersey : JohnWiley&SonsInc., c2013
เลขเรียก
HG6041 .G593 2013,IK00238
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Brown, Constance M.
สำนักพิมพ์
Hoboken,N.J. : Wiley, c2012
เลขเรียก
IK00254,HG6041 .B748 2012
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ