พบ: 2  ชื่อเรื่อง


image
ชื่อผู้แต่ง
Copsey, Ian.
สำนักพิมพ์
Singapore : JohnWiley&Sons(Asia)Pte.Ltd., 2011
เลขเรียก
HG6041 .C67 2011,IK00243
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Neely, Glenn.
สำนักพิมพ์
Brighwaters,N.Y. : WindsorBooks, 1990
เลขเรียก
HG4636. N4 1990,IK00289
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ